title-lvicek.pngVyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Prosincový program

 

2.12.    Sportovní dopoledne
4.12.    Mikulášská nadílka
9.12.    Výstava betlémů v Betlémské kapli
10.12.  Vánoční dílnička a posezení u stromečku s rodiči (15:30 – 17:30)
15.12.   Zdobení perníčků
16.12.   Sportovní dopoledne
17.12.   Čekáme na Ježíška – vánoční besídka pro děti
21.12.   Projektový den „Staročeské Vánoce“

 

více zde

2.12.2015

Listopadový program

 

3.11. Malá technická univerzita
4.11. Beseda s dent.hygienistkou
11.11.Projekt.den- Svatý Martin
18.11. Sportovní den
19.11. Keramická dílnička
25.11. Divadlo u Hasičů

 

více zde

2.12.2015

Plánované akce v říjnu

 

     6.10.   Malá technická univerzita
    8.10.  Návštěva Planetária
    22. 10.  Podzimní tvoření od 15,30-17,30
    30.10. Halloweenská párty (dopoledne)

 

více zde

15.10.2015

Program předškolní přípravy pro starší děti

 

Novinkou v tomto školním roce je i program předškolní přípravy určený starším dětem. Děti si v něm budou rozvíjet svoji slovní zásobu, procvičovat správnou výslovnost, posilovat grafomotorické schopnosti a soustředění na prováděnou činnost.

 

více zde

15.10.2015

Projekt zdravé zuby

 

Od září 2015 chceme děti více vzdělávat v oblasti správné ústní hygieny. Čištěním zoubků ve školce po jídle bychom chtěli děti více motivovat k návyku pravidelného čištění zubů. Několikrát APC také navštíví dentální hygienistka, která bude zábavnou formou a názornými ukázkami na maketách  učit děti správné technice čištění zoubků a jak o ně pečovat.

 

více zde

15.10.2015

Malá technická univerzita

 

MŠMT ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy vyhlásilo rok 2015 “Rokem průmyslu a technického vzdělávání“. Proto jsme se přihlásili do projektu Malá technická univerzita. Jde o zábavně-vzdělávací program určený předškolním dětem. Názorně a jednoduše děti seznamuje se základy techniky s využitím stavebnice LEGO DUPLO, kterou děti znají a mají rády.
Jedná o ucelený program 5 lekcí:
Stavitel města – co vše najdeme ve městě, tvorba mapy 
Malý architekt – jaké známe místnosti v domě, stavba půdorysu podle technického výkresu Malý inženýr – inženýrské sítě – rozvod vody, odpadu, elektřiny
Stavitel mostů – stabilita, pilíře
Stavitel věží – věže a výškové budovy, stavba Ještědu
(* Dvě z těchto lekcí, Stavitel mostů a Stavitel města, děti absolvovaly již před letními prázdninami, další tři je čekají nyní na podzim.)
 
Děti si hrají na architekty, instalatéry, elektrikáře, staví své město, mosty, ulice, věže, zavádějí do svých domečků elektřinu. Pracují s jednoduchými technickými výkresy a plány a staví podle nich domy a ulice. Samy si odpoví na otázky „Kam teče voda, když spláchnu, kde se vzalo světlo, proč nespadne most, atd.“
Každá lekce má jasnou strukturu, motivaci a cíl. Děti pracují samostatně, ale i ve skupině. Kombinované jsou náročnější aktivity s jednoduššími.
Cílem projektu je vzbudit zájem o techniku a přispět tak k rozvoji technického vzdělávání již u předškolních dětí.
 

 

více zde

10.9.2015