title-lvicek.pngVyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Projekt zdravé zuby

 

Od září 2015 chceme děti více vzdělávat v oblasti správné ústní hygieny. Čištěním zoubků ve školce po jídle bychom chtěli děti více motivovat k návyku pravidelného čištění zubů. Několikrát APC také navštíví dentální hygienistka, která bude zábavnou formou a názornými ukázkami na maketách  učit děti správné technice čištění zoubků a jak o ně pečovat.

 

více zde

15.10.2015

Malá technická univerzita

 

MŠMT ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy vyhlásilo rok 2015 “Rokem průmyslu a technického vzdělávání“. Proto jsme se přihlásili do projektu Malá technická univerzita. Jde o zábavně-vzdělávací program určený předškolním dětem. Názorně a jednoduše děti seznamuje se základy techniky s využitím stavebnice LEGO DUPLO, kterou děti znají a mají rády.
Jedná o ucelený program 5 lekcí:
Stavitel města – co vše najdeme ve městě, tvorba mapy 
Malý architekt – jaké známe místnosti v domě, stavba půdorysu podle technického výkresu Malý inženýr – inženýrské sítě – rozvod vody, odpadu, elektřiny
Stavitel mostů – stabilita, pilíře
Stavitel věží – věže a výškové budovy, stavba Ještědu
(* Dvě z těchto lekcí, Stavitel mostů a Stavitel města, děti absolvovaly již před letními prázdninami, další tři je čekají nyní na podzim.)
 
Děti si hrají na architekty, instalatéry, elektrikáře, staví své město, mosty, ulice, věže, zavádějí do svých domečků elektřinu. Pracují s jednoduchými technickými výkresy a plány a staví podle nich domy a ulice. Samy si odpoví na otázky „Kam teče voda, když spláchnu, kde se vzalo světlo, proč nespadne most, atd.“
Každá lekce má jasnou strukturu, motivaci a cíl. Děti pracují samostatně, ale i ve skupině. Kombinované jsou náročnější aktivity s jednoduššími.
Cílem projektu je vzbudit zájem o techniku a přispět tak k rozvoji technického vzdělávání již u předškolních dětí.
 

 

více zde

10.9.2015

Program v září ve Lvíčku

 4.9. Návštěva výstavy - VEČERNÍČEK NA KAMPĚ

 15.9. Malá technická univerzita – lekce MALÝ ARCHITEKT
 22.9. Skákací na hrad na hřišti Lvíčku
 30.9. Hrátky se zvířátky - tematický den v  parku

 

více zde

10.9.2015

Celé Česko čte dětem

V červnu se APC zapojilo do projektu Celé Česko čte dětem

Více naleznete na tomto odkazu:

http://celeceskoctedetem.cz/

více zde

11.8.2015

Červnové akce ve Lvíčku

 

1. 6. Oslavy Dne dětí – zábavné dopoledne s programem
2. 6. Návštěva stanice přírodovědců na Smíchově – prohlídka terárií
3. 6. Zábava ve Skákacím hradu na hřišti Lvíčku
16. 6. Malá technická univerzita – lekce Stavitel mostů
30. 6. Rozloučení se školním rokem – Výlet do Zooparku Zelčín

 

více zde

23.6.2015

Květnové akce ve Lvíčku

 

7.5 ,,Maminkám k svátku“ dopolední výtvarná dílnička pro děti
11.5. Malá technická univerzita
20.5. Projektový den ,,moje rodina“
21.5. Výlet na Pražský hrad
26.5. Návštěva Planetária
 

 

více zde

4.5.2015