title-lvicek.pngVyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

 

 
  • možnost návratu do pracovního procesu
  • udržení kontaktu s vysoce kvalifikovanou profesí
  • klid na práci
  • finanční dostupnost péče o dítě
  • zvýšení sounáležitosti se zaměstnavatelem
  • snížení diskriminace žen při návratu k profesi po mateřské nebo rodičovské dovolené
  • sladění soukromého a pracovního života

 

IMG_1102.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: SSČ AV ČR, v.v.i.