title-lvicek.pngVyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Bez práce nejsou koláče - únor 2018

každou středu cvičení v tělocvičně na Střeleckém ostrověLvicek_unor

16. 2. kino MAT- Příběhy Maxipsa Fíka

27. 2. masopustní karneval – masky povolání

 

Celý měsíc leden bude věnován profesím. Počítejte s tím, že se děti budou vyptávat, jaká je Vaše profese a co přesně v práci děláte.

Dne 16. 2. půjdou děti do kina MAT, kde je pro ně připraveno promítání Příběhů Maxipsa Fíka.

Únor je i obdobím masopustního veselí, takže děti se budou moci převléci do masek a úžit si karneval, který proběhne dne 27. 2. Tématem masek bude povolání. Průvod masek projde budovou Akademie věd.

 

5. 2. 2018